Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 1978

Περίοδος 1978 - 2002. Μικρό ιστορικό του Συλλόγου (Αστ. Μάρκου)

"24 χρόνια ζωής και προσπάθειας για προσφορά στον Τόπο"
Το παρακάτω σύντομο αλλά σημαντικό ιστορικό του Συλλόγου, 
δημοσιεύτηκε στο περιοδικό "Λόγος", το 2002 (τεύχος 7 / Ιούνιος 2002) 
αλλά αφορά (περιληπτικά) την περίοδο, από την ίδρυσή του (1978) μέχρι το 2002. 
Το άρθρο, έγραψε ο Αστέριος Μάρκου, ιδρυτικό-ιστορικό μέλος 

Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 1978

1978. Το Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο (1978 - 1980)

Τον Δεκέμβριο του 1978 εκλέχτηκε το πρώτο Δ.Σ. του Συλλόγου
το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

Παρασκευή, 5 Μαΐου 1978

1978. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΩΝ Θεσ/νίκης

Ο Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοπαναγιωτών Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε τον Μάιο του 1978 με κύριο σκοπό την επιμόρφωση και πνευματική καλλιέργεια, τη σύσφιξη των σχέσεων και την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του, καθώς και τη διατήρηση και ενίσχυση των δεσμών με τον τόπο καταγωγής τους. 
Επιπλέον, η συνεισφορά του Συλλόγου μας στην ενίσχυση της γενικότερης πολιτιστικής ανάπτυξης της Κοινότητας της Μεγάλης Παναγίας αποτελεί στόχο υψηλής προτεραιότητας.