Παρασκευή, 5 Μαΐου 1978

1978. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΩΝ Θεσ/νίκης

Ο Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοπαναγιωτών Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε τον Μάιο του 1978 με κύριο σκοπό την επιμόρφωση και πνευματική καλλιέργεια, τη σύσφιξη των σχέσεων και την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του, καθώς και τη διατήρηση και ενίσχυση των δεσμών με τον τόπο καταγωγής τους. 
Επιπλέον, η συνεισφορά του Συλλόγου μας στην ενίσχυση της γενικότερης πολιτιστικής ανάπτυξης της Κοινότητας της Μεγάλης Παναγίας αποτελεί στόχο υψηλής προτεραιότητας.