Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2003

2003. Γιγαντοαφίσα Μεγάλης Παναγίας

2003. Γιγαντοαφίσα (διαστάσεων 2.00 Χ 2.13 μέτρων) στην αίθουσα του Συλλόγου

Σάββατο, 15 Μαρτίου 2003

2003. Ετήσιος χορός

15 Μαρτίου 2003. Ετήσιος χορός