Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2004

2004. Ανοιχτή επιστολή Δ.Σ. προς Μεγαλοπαναγιώτες Θεσ/νίκης

Οκτώβριος 2004. 
Ανοιχτή επιστολή του Δ.Σ. προς τους Μεγαλοπαναγιώτες της Θεσ/νίκης