Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2006

2006. Προτάσεις (περί Λαογραφικού Μουσείου) σε Δήμο Παναγίας

Απαντητική επιστολή του ΔΣ -προς τον Δήμαρχο Παναγίας- και Προτάσεις
ύστερα από ενημέρωση, για πρόθεση ίδρυσης Λαογραφικού Μουσείου, στη Μεγάλη Παναγία