Σάββατο, 15 Απριλίου 2006

2006. Εκδηλώσεις

Ο Σύλλογος... Σε συνεργασία με επιστήμονες, συμπατριώτες μας ή όχι, οργάνωσε πλήθος μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων όπως διαλέξεις, συναυλίες κ.ά., με θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων των συμπατριωτών μας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι διαλέξεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2006 στην αίθουσα του Συλλόγου και είναι οι ακόλουθες: