Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2007

2007. ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΥΧΕΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21.1.2007 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΟΡΥΧΕΙΟ
Οι επιπτώσεις από την επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον ενός αειφόρου δάσους, σε κλίμακα τέτοια που προβλέπεται για την εκμετάλλευση ενός ορυχείου, θα είναι καταστρεπτικές για το μέλλον του τόπου και τις προοπτικές μιας βιώσιμης ανάπτυξης που θα αφορά τις επόμενες γενιές
Οι εποχές κατά τις οποίες τέτοιου είδους επεμβάσεις γινόταν με στόχο και μόνο τα οικονομικά αποτελέσματα μιας σχετικά βραχύβιας εκμετάλλευσης με αντάλλαγμα την ανατροπή της οικολογικής ισορροπίας, που θα επιφέρει δραματικές αλλοιώσεις στην ποιότητα ζωής, έχουν παρέλθει οριστικά.