Δευτέρα, 7 Μαΐου 2007

2007. Ανοικτή Επιστολή προς τον Νομάρχη Χαλκιδικής

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΩΝ- ΧΑΛΚΙΔΙΚΙΩΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΑΣ 1 (ΠΑΡΚΟ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ), Τ.Κ. 54643, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310849143, 2310940069, FAX 2310951261
Προς: τον κ. Νομάρχη Χαλκιδικής