Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2009

2009. Επιστολή διαμαρτυρίας προς τη ΙΣΤ΄Εφορεία Αρχαιοτήτων

1 Ιουνίου 2009. 
Επιστολή διαμαρτυρίας του  Συλλόγου Μεγαλοπαναγιωτών Θεσσσαλονίκης 
προς τη ΙΣΤ΄Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων