Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2011

2011. Γενική Συνέλευση - Διοικητικό Συμβούλιο


Κυριακή 23/1/2011. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση / Εκλογή Νέου Δ.Σ.