Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2014

Λαογραφικό Μουσείο Ρεβενικίων. Πρόσκληση

Ίδρυση Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Ρεβενικίων 
Ανοιχτή πρόσκληση δωρεάς ή δανεισμού αντικειμένων 
To τοπικό συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγάλης Παναγίας Χαλκιδικής, αποφάσισε την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2014, την ίδρυση Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου. Η Επιτροπή Ίδρυσης και λειτουργίας του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Ρεβενικίων,