Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015

Με επιτυχία προχωράει το "Λαογραφικό Μουσείο Ρεβενικείων"

Επιτυχία είχε η έναρξη συλλογής παλαιών αντικειμένων για την ίδρυση του «Ιστορικού–Λαογραφικού Μουσείου Ρεβενικείων», Μεγάλης Παναγίας
Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των κατοίκων στο κάλεσμα της Επιτροπής Ίδρυσης και λειτουργίας του μουσείου, που συστήθηκε με πρωτοβουλία του Τοπικού Συμβουλίου Μεγάλης Παναγίας.  
Τα αντικείμενα που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί, ανέρχονται στα 145 και παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον
Ευχαριστούμε τους κατοίκους για την ανταπόκρισή τους και προσδοκούμε να συνεχίσουν με την ίδια θέρμη την στήριξη της προσπάθειας για την ίδρυση αυτού του μουσείου στον τόπο μας. Στόχος της ομάδας είναι