Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2015

Μεγάλη Παναγία. Έκθεση Λαογραφικού Υλικού στο Δημοτικό Θέατρο


Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Μ. Παναγίας /Ρεβενικίων
Κάλεσμα της Επιτροπής, στην
Έκθεση Λαογραφικού Υλικού στο Δημοτικό Θέατρο 
Από σήμερα και καθημερινά 06.00 - 09.00 μμ 
Η αναπαράσταση του τρόπου ζωής μιας άλλης εποχής μέσα από αντικείμενα που έμειναν καλά φυλαγμένα από γενιά σε γενιά, έτσι ώστε να γίνει κοινή γνώση στους νέους κατοίκους και στους επισκέπτες.  
Αντικείμενα Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας, κλπ.